مرکز دولت تدبیر و
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تنها مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی در دولت تدبیر و امید تعطیل می‌‌‌شود!