علم‌الهدی دولت دفاع از
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • از دفاع نسبی امام جمعه تهران تا انتقاد شدید علم‌الهدی از دولت