را نه که می‌گیرند!
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • پول‌های شیرینی که قدرت نه گفتن را می‌گیرند!