دولت را رهبری دفاع
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • عده ای خود را نزدیک به رهبری می دانند ولی در دولت روحانی دقیقاً خلاف این سیاست کلی حرکت می کنند/ باید در دفاع از رئیس جمهوری و دولت راسخ تر از گذشته باشیم‌