تالاب می‌کند/ نشده حیات
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تداوم بارش‌ها در سال‌های آینده حیات هورالعظیم را تضمین می‌کند/ تالاب هورالعظیم هنوز به صورت کامل آبگیری نشده است