\"افزایش می‌شود\" قیمت صندوق
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • "افزایش قیمت سی‌ان‌جی صندوق پس‌انداز صاحبان خودروها می‌شود"