یک اقتصاد دلار با
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • سم‌زدایی اقتصاد کشورها با حذف دلار / یک مقام روس: استفاده از دلار پر از ریسک است