گیری مدیره باشگاه فتح
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • علی فتح الله زاده از هیات مدیره باشگاه استقلال کناره‌ گیری کرد