کلانتری انتقال دوباره آب
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تاکید دوباره کلانتری بر انتقال آب از ترکیه به ایران در بازگشت از یک دیدار دیپلماتیک!