پایان تا سیل‌زده ارتش
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ارتش تا پایان بحران کنار مردم سیل‌زده غرب کشور می‌ماند