و استقلال استراماچونی: شوق
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • استراماچونی: هواداران استقلال شور و شوق غیرقابل وصفی دارند