نیروهای نیروهای افتخار مسلح‌مان
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ظریف: به نیروهای مسلح‌مان افتخار می‌کنیم