نحوه پاداش پرداخت مرخصی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ابلاغ آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان، مانده مرخصی و بازخرید کارکنان