فروشندگان خودرو 15 و
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو: ریزش 15 درصدی قیمت‌ها در بازار خودرو