شیر
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • شیر زنجبیل ، معجون طلایی برای درمان و زیبایی