شوق دارند هواداران وصفی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • استراماچونی: هواداران استقلال شور و شوق غیرقابل وصفی دارند