زد/عکس المپیک مرادی سهراب
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • سهراب مرادی در اتاق عمل؛کتف قهرمان المپیک دوباره بیرون زد/عکس