ریزش خودرو در نمایشگاه‌داران
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو: ریزش 15 درصدی قیمت‌ها در بازار خودرو