رفت در 40 هزار
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • دور گرفتن دلار در بازار، سکه هم 40 هزار تومان بالا رفت