راهی نرخ‌ها بازرگانی اتاق
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • عضو اتاق بازرگانی تهران: بازار ارز راهی جز واقعی شدن نرخ‌ها ندارد