در واحد و و
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • 24 هزار واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان احداث و بازسازی می‌شود