حرفه‎ای مجیدی تلویزیون: هفته
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • مهمانی فیلم‌های سینمایی در آخر هفته تلویزیون: از شاهکار مجید مجیدی تا جنایتکاران حرفه‎ای آمریکایی