بین استارت‌آپ‌های ای حوزه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تفاهم‌نامه ای بین ستفا با استارت‌آپ‌های حوزه فاوا امضا شد