بمب واشنگتن ترکیه/ رشوه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • رشوه واشنگتن به آنکارا برای ماندن در ترکیه/ آمریکا50 بمب هسته‌ای در اینجرلیگ دارد