برگزاری زیارت پرفیض عاشورا
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا و اهدای خون در جهاددانشگاهی اردبیل