با اش تریلی» قدس
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • احسان حسینی نسب نویسنده کتاب «مکاشفه در تریلی» در گفت و گو با قدس از کتاب تازه اش می‌گوید