بازی والنسیا/ مادرید رئال
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نتیجه بازی رئال مادرید و والنسیا/ صعود رئال مادرید به فینال سوپرجام اسپانیا