امیدوار و استقلال خوزستان/
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نتیجه بازی استقلال و استقلال خوزستان/ استقلال همچنان امیدوار به قهرمانی