کسب پیروزی کسب انتخابات
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • پیروزی نتانیاهو در انتخابات اسرائیل بدون کسب اکثریت