می‌شود می‌شود کهکشانی کهکشانی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • استقلال کهکشانی می‌شود