معرفی 813 10 کشور
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • پایان 813 مناظره‌ی دانشجویی با معرفی تیم برتر/ 10 ماه رقابت داغ دانشگاه‌ها در سراسر کشور