مشکلات 2020/ وزارت ورزش
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • اقدام بزرگ وزارت ورزش در سال منتهی به المپیک 2020/ مصوبه جدید کمیسیون تلفیق راهگشای مشکلات هزینه‌ای فدراسیون‌ها می‌شود