علمی دو هیات عضو
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • چاپ دو مقاله‌ی عضو هیات علمی جهاددانشگاهی آذربایجان‌غربی در مجلات isi