شدند مصدوم 22 گلستان/
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تصادم مینی‌بوس با کامیون در گلستان/ 22 نفر مصدوم شدند