زده دولت ربیعی زلزله
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • بازدید ربیعی سخنگوی دولت از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی