جشنواره‌ی برگزیدگان ثانیه‌ای +
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • سکانس پایانی نخستین جشنواره‌ی فیلم 114 ثانیه‌ای «مبین» + معرفی برگزیدگان