تیراندازی تمرین بازدید وزیر
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • بازدید وزیر ورزش از تمرین تیم ملی تیراندازی