تامین تبدیل فناوری از
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • مروری بر چهل سال پژوهش در یک نهاد انقلابی/ از تامین نیازهای فوری در دفاع مقدس تا حرکت برای کاربردی کردن دانش و تبدیل آن به فناوری