اعدام لغو شد اعدام
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • حکم اعدام پرویز مشرف لغو شد