از داد نتانیاهو داد
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نتانیاهو از تشکیل کابینه انصراف داد