آب فدراسیون دست پرسپولیس
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • فدراسیون فوتبال آب پاکی را روی دست پرسپولیس ریخت+عکس