عملیات فاز فاز آغاز
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • آغاز عملیات اجرایی فاز نخست کمربندی جدید قم همزمان با دهه فجر