نشد و سهمیه‌بندی به
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • شایعه سهمیه‌بندی بنزین و هجوم مردم به پمپ‌بنزین‌ها| وزارت کشور: هنوز تصمیمی گرفته نشد اما در دست بررسی است