تا ایستگاه 4 مترو
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • راه‌اندازی 4 ایستگاه از خط 6 مترو تا پایان سال جاری