پرداخت است بیمه تاکنون
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • مدیرعامل بیمه آسیا: تاکنون دو میلیارد تومان به سیل زدگان پرداخت شده است