و دژپسند و و
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • وعده‌­های دژپسند و اما و اگرهای آن