مسدود رودخانه در کوهدشت
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • جاده کوهدشت- گراب مسدود شد/ طغیان رودخانه ها در لرستان