قیمت طلا ریزش شد
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ریزش 220.000 تومانی قیمت سکه/ طلا گرمی 431.000 تومان شد