فولاد دارد سیل کاراست/ترمیم
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • امداد رسانی به سیل زدگان شهرستان حمیدیه در دستور کاراست/ترمیم و ایجاد سیل بندها توسط نیرو و تجهیزات فولاد خوزستان ادامه دارد