دیدار با ارتش مجلس
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • دیدار فرمانده ارتش با رئیس مجلس به خاطر بودجه ارتش